logo_tex_negro_azul

BENVID@S A TEX45 PRODUCIÓNS ! PRODUCIÓN E SERVIZOS AUDIOVISUAIS EN GALICIA

SOMOS

TEX45

Traballamos dende hai máis dunha década no mellor audiovisual do mundo, o que se fai aquí.
Producindo grandes ideas, pensando sobre o mellor xeito de chegar ao corazón dos espectadores.
Para entretelos e para informalos.

ProducionParaTelevision

PRODUCIÓN

PARA TELEVISIÓN

FactoriaContidos

FACTORÍA

DE CONTIDOS

ServizosParaAudiovisual

SERVIZOS

PARA O AUDIOVISUAL

INSTALACIÓNS

DE MÁS DE 4500M2

Contamos con 2 platós dos máis modernos de Galicia,
con 100% de equipamento de iluminación led, completamente equipados para calquera tipo de produción.