Quen Somos

SOMOS

TEX45

TEX45 PRODUCIÓNS é unha produtora audiovisual con ampla experiencia no sector que, dende Ordes, a medio camiño entre a Coruña e Santiago, desenvolve e produce proxectos propios así como tamén ofrece servizos de produción de plató nos máis de 4.500 metros cadrados de instalacións que posúe.

ProducionParaTelevision

PRODUCIÓN

PARA TELEVISIÓN

FactoriaContidos

FACTORÍA

DE CONTIDOS

ServizosParaAudiovisual

SERVIZOS

PARA O AUDIOVISUAL

PROXECTOS

TEX45